Specialist in advisering over de juridische aspecten van overheidshandelingen en procederen in geschillen met de overheid

remigius legal heeft in het bijzonder ervaring met:

ruimtelijke
ontwikkelingen

aanbestedingen

subsidies en
staatssteun

schade door
overheidshandelen

handhaving