AANBESTEDINGEN

Door de overheid wordt veel ingekocht. De keuzevrijheid in leveranciers wordt beperkt door het aanbestedingsrecht. De kern van het aanbestedingsrecht is dat marktpartijen gelijkelijk moeten kunnen meedingen naar overheidsopdrachten. Dat geldt niet alleen voor inkopen boven een door de Europese Commissie ingestelde drempelwaarde maar voor alle overheidsinkopen.

Als u wilt meedingen naar een overheidsopdracht en u kunt zich niet vinden in de gestelde eisen, dan wordt van u verwacht dat u daarover tijdig klaagt. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u wordt tegengeworpen dat u te lang heeft stilgezeten. Van marktpartijen wordt namelijk een proactieve houding verwacht. Wacht daarom de uitkomst van een aanbesteding niet af, en laat u tijdig adviseren over vragen die u kunt stellen bij een inlichtingenronde en de goede en kwade kansen van een procedure.

Graag help ik u bij al uw vragen over aanbestedingen, bijvoorbeeld vragen over:

  • De toelaatbaarheid van de technische eisen van de opdracht;

  • De toelaatbaarheid van eisen die zien op de leverancier;

  • De toelaatbaarheid van de wijze van aanbesteden.