HANDHAVING

Het handhaven van wet- en regelgeving vormt een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van deze wet- en regelgeving. Voor deze vorm van uitvoering heeft de overheid verschillende middelen. Vaak gaat het om een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of bestuursdwang of de intrekking van een vergunning. Hoewel een groot aantal overtredingen valt te bedenken, zijn de grondbeginselen voor handhavingsbesluiten hetzelfde.

Handhavend optreden wordt niet alleen ingegeven door de wens van een overheidsorgaan, maar kan ook op verzoek van degene die daar belang bij heeft. Het is daarbij goed om te weten dat de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State tot handhaving bevoegde organen maar weinig vrijheid laat in de keuze om wel of niet tot handhaving over te gaan. In beginsel moet namelijk worden opgetreden tegen elke geconstateerde overtreding. Op deze regel is een aantal uitzonderingen geformuleerd waarvan de belangrijkste is dat met beëindiging van de overtreding, de grondslag voor handhavend optreden kan komen te vervallen. Beëindiging van de overtreding kan door de verboden handeling(en) te staken maar ook door alsnog toestemming te verkrijgen door bijvoorbeeld een benodigde vergunning aan te vragen. Als u wordt aangeschreven om een overtreding te beëindigen is het daarom van belang om in een vroegtijdig stadium te bezien welke strategie wordt gekozen: gaat u de activiteiten beëindigen of proberen te legaliseren?

Graag help ik u bij al uw vragen over handhaving, bijvoorbeeld vragen over:

  • De mogelijkheid tot legalisatie van een geconstateerde overtreding;

  • Een aan u opgelegd handhavingsbesluit;

  • Het doen van een handhavingsverzoek.