OVER MIJ

In Nijmegen heb ik mijn bachelor- en masterdiploma Nederlands recht behaald, met als afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Mijn loopbaan ben ik begonnen in Arnhem, waar ik vier jaar advocaat overheid en vastgoed ben geweest. In die periode ben ik begonnen met het geven van de cursus publiekrecht voor de Academie voor Vastgoed. Na mijn tijd in de advocatuur heb ik twee jaar in Den Haag bij de hoogste bestuursrechter van Nederland gewerkt; bij de directie bestuursrechtspraak van de Raad van State. In november 2014 ben ik gaan ondernemen als zelfstandig jurist. Sinds de start van mijn onderneming geef ik onder meer regelmatig advies aan de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu.

De verschillende werkzaamheden hebben mij in staat gesteld om het contact met de overheid te bezien vanuit bedrijven, particulieren, stichtingen, de hoogste bestuursrechter en het bestuur van de overheid zelf. Door mijn kennis en ervaring ben ik ervan overtuigd dat ik samen met u, elke zaak tot het best denkbare resultaat kan brengen.

Klik hier voor een nadere kennismaking, waarin ik onder meer mijn visie uiteenzet


Klik hier voor een uitgebreide versie van mijn CV