RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

Vrijwel alle ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland zijn door de overheid gereguleerd. Bij het stellen van de juridische kaders die ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken, hebben de bevoegde organen grote vrijheid enerzijds maar anderzijds zijn zij gebonden aan complexe Europese en nationale regelgeving. Deze combinatie zorgt ervoor dat vaak fouten worden gemaakt bij het vaststellen van de kaders maar ook dat de gemaakte fouten relatief eenvoudig kunnen worden hersteld.

Graag sta ik u bij om op voorhand fouten te voorkomen bij de door u gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Indien u mij inschakelt om een ongewenste ruimtelijke ontwikkeling tegen te houden, zal ik in mijn advies ook rekening houden met herstelmogelijkheden. Hierdoor kunt u op voorhand een gewogen beslissing nemen over uw wens om een procedure te starten.

Graag help ik u bij al uw vragen over ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld vragen over:

  • Bestemmingsplannen;

  • Omgevingsvergunningen;

  • Vergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming.