Transparantieverplichting als afgeleide van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur


De Uitspraak Op 2 november jongstleden heeft de Afdeling uitspraak gedaan over de toedeling van een in schaarste te verlenen exploitatievergunning voor een gokhal, nadat zij eerst een staatsraad advocaat-generaal had gevraagd om conclusie te nemen.

De Afdeling deelt de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal dat het bestuur om gelijke kansen te realiseren een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Het bestuur moet hierover tijdig voorafgaand aan de start van de aanvraagprocedure duidelijkheid scheppen, door informatie over deze aspecten bekend te maken via een zodanig medium dat potentiële gegadigden daarvan kennis kunnen nemen. Daaraan legt de Afdeling de "transparantieverplichting" ten grondslag, die volgens de Afdeling haar oorsprong vindt in het gelijkheidsbeginsel.

Uit het gelijkheidsbeginsel vloeit daarnaast voort dat schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd, maar alleen tijdelijk kunnen worden verleend. De vergunninghouder wordt immers bij verlening voor onbepaalde tijd onevenredig bevoordeeld, omdat het voor nieuwkomers dan nagenoeg onmogelijk is om nog toe te treden tot de markt. De Gevolgen Kort gezegd volgt aldus uit het gelijkheidsbeginsel dat aanvragers in procedures gelijkelijk moeten kunnen meedingen en volgt uit het daaruit afgeleide transparantiebeginsel dat aanvragers op basis van de stukken de vraag moeten kunnen beantwoorden: "Waarom hij wel, en ik niet?". De uitspraak van 2 november 2016 is daarom niet alleen van belang voor in schaarste te verlenen vergunningen.

Omdat de transparantieverplichting haar basis vindt in het gelijkheidsbeginsel, geldt de transparantieverplichting namelijk in beginsel in elke procedure waarin meerdere partijen meedingen naar schaars te verstrekken toestemmingen, overheidsbijdragen of overheidsopdrachten. Denk daarbij aan subsidieverlening, in het bijzonder als daarvoor een tender is uitgeschreven. Bij uitstek in een tender dingen meerdere partijen mee naar een beperkte hoeveelheid subsidie. Het betrokken bestuursorgaan zal daarbij zowel in de voorbereiding als bij de daadwerkelijke toetsing transparant moeten maken hoe de subsidie uiteindelijk wordt verdeeld. Overigens verzet de transparantieverplichting zich niet tegen het verlenen van een subsidie overeenkomstig het 'first come, first serve'-principe, zolang de potentieel betrokken partijen op gelijke wijze kunnen meedingen naar de te verlenen subsidie. Daarbij is onder meer van belang dat partijen op gelijke wijze op de hoogte worden gebracht van de openstelling van de subsidieregeling.

Daarnaast verwacht ik dat de transparantieverplichting gevolgen heeft voor overheidsopdrachten onder de Europese drempelwaarde zonder grensoverschrijdend belang. Nu de transparantieverplichting voortvloeit uit een in het civiele recht doorwerkend algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, acht ik het niet ondenkbeeldig dat deze transparantieverplichting een aanvullende werking heeft op de artikelen 1.4 en 1.15, eerste en tweede lid van de Aanbestedingswet 2012.

De door de Afdeling gebruikte termen kennen we al uit het Unierecht en in het bijzonder het aanbestedingsrecht, en dat is goed nieuws. Goed nieuws omdat in het aanbestedingsrecht al ruime jurisprudentie voorradig is over de wijze van de te betrachten transparantie. Het wiel hoeft daarom niet nog eens te worden uitgevonden.

Vragen? Neem voor vragen contact op via vragen@remigiuslegal.nl of bel mij op 0610466594


Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square