Vergoeding deskundigenkosten bij planschade


Als een verzoek om tegemoetkoming in planschade wordt gedaan bij een bestuursorgaan, is het bestuursorgaan vaak verplicht een deskundige in te schakelen. Dat komt omdat planschade een fijnmazig en complex instrument is, hetgeen ook blijkt uit het feit dat de Afdeling het onlangs nodig heeft gevonden om alles nog eens op een rijtje te zetten voor de praktijk. En het planschaderecht is ook niet eenvoudig. De waardevermindering door planologisch nadeel moet immers worden bepaald aan de hand van juridische ficties. Een huis-tuin-en-keukentaxatie volstaat derhalve niet, waardoor taxateurs zich moeten begeven in een door de wetgever en de Afdeling gesponnen web. Het is daarom verstandig om als aanvrager dergelijke taxaties goed tegen het licht te houden. Gelukkig heeft de wetgever in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen dat bij een geslaagd verzoek om planschade “de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand” voor vergoeding in aanmerking komen.

Het planschaderecht zou het planschaderecht niet zijn, als ook hier niet een paar regels bij zouden zijn geformuleerd. Daarom hier in het kort de hoofdregels:

  • Een vergoeding van deskundigenkosten vindt alleen plaats als daar om is verzocht én als een tegemoetkoming in de planschade wordt toegekend;

  • Alleen de kosten die worden gemaakt tussen het concept-rapport en het besluit tot tegemoetkoming in de schade komen voor vergoeding in aanmerking;

  • Het inschakelen van een deskundige is in beginsel redelijk als daarmee een bijdrage wordt geleverd aan een specifiek onderdeel van de discussie, waarbij de kosten ervan redelijk moeten zijn;

Uit vorenstaande volgt dat u er goed aan doet om na uw aanvraag eerst het concept van de adviseur van het bestuursorgaan af te wachten, alvorens u kosten maakt voor rechtsbijstand of andere deskundigenkosten.

Vragen? Bij Remigius Legal betaalt u alleen voor juridische content. Schakelt u mij daarom gerust in bij de aanvang van de zaak, zonder aanspraak te verliezen op vergoeding van de door mij gemaakte kosten. U kunt contact opnemen via vragen@remigiuslegal.nl of 0610466594.


Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square