SUBSIDIES EN STAATSSTEUN

De overheid stimuleert tal van activiteiten door middel van subsidies. En of het nu gaat om een subsidie voor een toneelvoorstelling, een biogasinstallatie of windturbine, de subsidieverstrekker is aan een groot aantal regels verbonden. Denk daarbij niet alleen aan de regeling of verordening op grond waarvan de subsidie wordt verstrekt, maar ook aan de staatssteunkaders die van grote invloed zijn op de mogelijkheid om subsidie te verstrekken en op de hoogte van de te verlenen of vast te stellen subsidie.

Het is belangrijk om de subsidieverstrekker te behandelen alsof het uw cliënt is. Meld het als de activiteiten veranderen, duurder worden, door andere partners worden uitgevoerd of er verschuivingen in het budget plaatsvinden. Het is vaak verplicht om dergelijke wijzigingen door te geven. Doet u dit tijdig, dan kan vaak nog toestemming worden verleend. Wie tot de vaststelling wacht komt vaak van een koude kermis thuis. Het is goed om te bedenken dat de subsidieverstrekker bij de verlening en gedurende de uitvoering van de activiteiten doorgaans wel veel ruimte heeft om tot een eigen oordeel te komen, zodat eventuele strubbelingen langs bestuurlijke weg kunnen worden opgelost. Bij de vaststelling is de subsidieverstrekker vaak gebonden aan strikt toe te passen regels, zodat minder ruimte bestaat voor een eigen oordeel. Laat u daarom tijdig adviseren over de mogelijkheden bij subsidieverlening-, wijziging en vaststelling.

Graag help ik u bij al uw vragen over subsidies, bijvoorbeeld vragen over:

  • Verlening of afwijzing van een verzoek om subsidie, al dan niet in een tender;

  • Vaststelling van de subsidie;

  • Langlopende subsidierelaties.