TARIEVEN

Bij Remigius Legal betaalt u niet meer dan de vooraf afgesproken prijs, betaalt u niet meer dan het aantal door mij aan de zaak bestede uren en betaalt u alleen voor “legal content”.

Na het eerste vrijblijvend gesprek breng ik op uw verzoek een offerte uit. Daarbij maak ik een inschatting van het aantal aan uw zaak te besteden uren, vermenigvuldigd met mijn uurtarief van €175,00 per uur, inclusief BTW voor particulieren, exclusief BTW degenen die de BTW kunnen verrekenen.

 

Het totaal hiervan, zijn de maximale kosten die ik voor mijn diensten in rekening breng. Indien ik minder uren aan uw zaak besteed dan vooraf ingeschat, breng ik minder kosten in rekening. Voorts breng ik alleen kosten in rekening voor “legal content”, ik breng geen uren in rekening voor gesprekken over de stand van zaken, het doorsturen van correspondentie en andere zaken waarbij geen directe aanspraak wordt gemaakt op mijn juridische kennis.

Kosten voor derden worden één-op-één doorgerekend. Daarbij kunt u denken aan griffierecht voor de rechtbank of deurwaarderskosten. Een inschatting van deze kosten wordt opgenomen in de offerte.